ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/01/1973

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים