ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/01/1973

חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973, חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים