ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/12/1972

חוק לתיקון פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים