ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/12/1972

חוק הבחירות לכנסת (הוראות שעה), התשל"ג-1972; חוק סדר-הדין הפלילי (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים