ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/12/1972

חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973, חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים