ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1972

חוק החרוזים (חלק כללי) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים