ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1972

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ג-1972 של חברי-הכנסת: י. בדר, י. גולדשמידט, א. עופר; חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון) - של חברי-הכנסת: י. בדר וא. עופר; פקודת הסמים (נוסח חדש) - העברה לוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים