ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/12/1972

חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 3), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים