ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/12/1972

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6), הצעת חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון), התשל"א-1971, חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, תקנות חוקרים פרטיים (עיסוקים אסורים), תשל"ג-1973, הצעת חוק איסור פרסום זהותו של עציר, התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים