ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/12/1972

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון ), התשל"ב-1972 - של חברי-הכנסת: י. בדר ו-א. עופר; תיקון טעות בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים