ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/11/1972

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון ), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים