ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/11/1972

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון) - של חברי-הכנסת: י. בדר, י. גולדשמידט, א. עופר; תיקוני טעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים