ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/11/1972

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ב-1972 - של חברי-הכנסת: י. בדר, י. גולדשמידט, א. עופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים