ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/10/1972

חוק דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 2), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים