ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/10/1972

חוק הרשויות המקומיות בחירות ראש רשות וכהונתו, התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים