ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/10/1972

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 3), התשל"ב -1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים