ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/07/1972

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזים (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים