ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1972

חוק בתי הדין הדרוזיים (תיקון מס' 3), התשל"ב-1972; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים