ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1972

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) - סיכומי ועדת משנה ג'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים