ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/06/1972

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) -סיכומי ועדת משנה ג'; חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים