ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1972

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק החוקרים פרטיים שירותי שמירה, התשל"ב-1972; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק המחאת חיובים, התשכ"ט- 1969; חוק הרשויות המקומיות (בחירת הרשות וכהונתו), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים