ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/06/1972

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 2), התשל"א-1971; חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 3), התשל"א -1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים