ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/06/1972

חוק הבחירות לכנסת (תיקון) - הצעות חברי-הכנסת: בן-פורת, מלמד וורטמן; חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון); צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רישיון); תקנות חוקרים פרטיים (עיסוקים אסורים); תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים