ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/06/1972

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה -1965- תקנות בדבר סדרי הרישום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים