ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1972

חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון), התשל"א-1971; תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), התשל"ב-1972; תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של תעודות לידה ופטירה), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים