ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/05/1972

חוק התכנון והבניה (רישום קרקעות חקלאיות-הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים