ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1972

חוק התכנון והבניה (רישום קרקעות חקלאיות-הוראת שעה); נוסח חדש לפקודת הטלגרף האלחוטי -סיכומי ועדת משנה א'; נוסח חדש לפקודת סימני המסחר-סיכומי ועדת משנה א'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים