ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/05/1972

חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון), התשל"א - 1971; חוק התכנון והבניה (רישום קרקעות חקלאיות - הוראת שעה), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים