ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/03/1972

אישור תקנות לפי חוק מרשם האוכלוסין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים