ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/03/1972

אישור תקנות מרשם האוכלוסין (פרטי רישום נוספים בהודעת לידה או פטירה); העברת חוקים לוועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים