ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/03/1972

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשכ"ט-1969; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14) - הצעה להחזיר את החוק לוועדה (לפי סעיף 98 לתקנון); נוסח חדש לפקודת מסילות הברזל - סיכומי ועדת משנה; נוסח חדש של פקודת הסטטיסטיקה - סיכומי ועדת משנה; נוסח חדש של פקודת סימני המסחר - סיכומי ועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים