ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1972

חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, התשל"ב-1971; חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים