ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/02/1972

חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) (תיקון מס' 4), התשל"א-1971 חוק לתיקון דיני העונשין ) עבירות חוץ) -הצעת חה"כ ש. תמיר; חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) -הצעת חה"כ ש. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים