ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1972

חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) - הצעת חה"כ ש. תמיר; חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) (תיקון מס' 4), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים