ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/02/1972

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 8), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים