ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/01/1972

חוק לדיני עונשין (עבירות חוץ) (תיקון מס' 4), התשל"א-1971; חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות חוץ) (תיקון) -הצבעה ח"כ ש. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים