ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/01/1972

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים