ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/01/1972

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים