ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/01/1972

אישור לפי צו פקודת הראיות (נוסח חדש); תקנות המים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים