ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/01/1972

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14); תיקון טעות בחוק המטלטלין, התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים