ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/12/1971

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 8) הצעת חברי הכנסת: י. הררי, י. נחושתן מ. ביבי ד. מילמן; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 14)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים