ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/12/1971

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) -העברה לוועדת משנה; חוק לשכת עורכי דין (תיקון), התשל"א-1971 של חברי הכנסת: מ. ברעם, י. הדרי, י. נחושת, מ. ביבי, ד. מילמן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים