ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/12/1971

אישור תקנות לפי חוק רואי חשבון; חוק ועדות חקירה (תיקון), התש"ל-1970; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים