ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/11/1971

אישור תקנות לפי חוק הטיס (עבירות ושיפוט); אישור תקנות לפי חוק רואי חשבון; תיקון טעות בחוק הערבות, התשכ"ז-1967; תיקון טעות בפקודת כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים