ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/07/1971

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 6) חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 7); חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד) (תיקון מס' 5) -הצעת חבר-הכנסת קלינגהופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים