ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/07/1971

א) חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס' 3); ב) שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים