ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/06/1971

אישור תיקוני טעויות בחוק המכר (מכר טובין בין-לאומי); אישור תקנות לפי חוק הגנת הדייר; חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 3); חוק טיפול באבידות-העברה לוועדת משנה; חוק למניעת מעשי שוחד בתחרויות ספורט-הצעת חבר-הכנסת י. ה. קלינגהופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים