ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1971

חוק למניעת מעשי שוחד בתחרויות ספורט, התשל"א-1971(של חבר-הכנסת) י. ה. קלינגהופר); שונות; תקנות הגנת הדייר (אחזקת הבית והתיקונים), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים