ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1971

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו); חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים