ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/06/1971

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 6) ;חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 7) -העברה לוועדת משנה; שונות; תקנות הגנת הדייר (אחזקת הבית ותיקונם), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים